Σχετικά με το Pireorama

H ιστοσελίδα «Πειραιόραμα Ιστορίας και Πολιτισμού» δημιουργήθηκε το 2009 με αποκλειστικό σκοπό την προβολή της Πειραϊκής ιστορίας.

Δημιούργησα αρχικά το blog pireorama.blogspot.com και έπειτα την ιστοσελίδα pireorama.gr με μοναδικό κίνητρο την αγάπη μου για την πόλη του Πειραιά και την προβολή της μεγάλης ιστορίας της.

Tο μεγαλύτερο μέρος των αναρτήσεων αντλεί στοιχεία από τον ημερήσιο τύπο της εποχής και αποτελεί προϊόν εντατικής πρωτογενούς έρευνας, αλλά η συγγραφή και παρουσίαση αποτελεί εργασία με λογοτεχνική κυρίως κατεύθυνση και δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει το έργο των ιστορικών.

Στα άρθρα, δεν παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, αλλά και της μορφής των κειμένων (χρονογραφήματα).

Όσοι όμως συγγράφουν διατριβές ή άλλες επιστημονικές εργασίες και επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα που αναρτώνται, μπορούν να επικοινωνούν στο mail pireorama.blog@gmail.com ώστε να τους αποστέλλονται –εφόσον είναι εφικτό- περισσότερα στοιχεία. 

– Στέφανος Παν. Μίλεσης

Έχουν γράψει για το Pireorama