Τεκμήρια και άλλα Εφήμερα

Αναμνήσεις δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες και οι ιστορίες. Αναμνήσεις είναι και τα σήματα των Σχολείων, τα αποκόμματα των εισιτηρίων, τα προγράμματα κινηματογράφων, επαγγελματικές κάρτες και αποδείξεις εμπορικών καταστημάτων. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που αποτελεί την κατηγορία “εφήμερα”, δηλαδή χρηστικά αντικείμενα που εξυπηρετούν ένα σκοπό και μετά, δίχως σκέψη, τα πετάμε. Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά τεκμήρια και Εφήμερα που αφορούσαν τον Πειραιά και την καθημερινότητα των Πειραιωτών.

Στείλτε παλιά τεκήμερια και εφήμερα εποχής, με μια μικρή λεζάντα, για να αναρτηθούν στη σχετική γωνιά μας, στο email pireorama.blog@gmail.com